Links til Prophix klient software afhængigheder

Vedr. disse software afhængigheder skæres der mellem flere typer releases af Prophix; Prophix P10 R2 og tidligere, Prophix P10 R3 og senere, efter Prophix P11 SP3 og Prophix P12. Dvs. er versionen P10 R2 eller lavere følges vejledningen for Prophix R2 nederst på siden, er versionen af Prophix R3 eller højere følges vejledning for Prophix R3 på midten af siden, og så videre.

Såfremt man skal have opgraderet fra Prophix R2 til en senere version, så kan komponenterne til R3 og SP3 godt sameksistere med komponenterne til R2. Dvs. at R3 og SP3 komponenterne godt kan installeres selvom der er R2 komponenter.

Såfrem der vil benyttes Prophix for Excel (Kun for nyere versioner af Prophix R3), så kræves det at installations vejledningen til denne følges (Følg link).

Prophix for Excel er ikke krævet for at køre Prophix klienten.

 

Prophix P12 Update 5

Prophix 12 Update 5 kræver følgende MS komponenter installeret på brugernes maskiner:

(Kontakt jeres lokale IT til hjælp for installation af dette, da dette muligvis kræver administrator rettigheder på jeres PC)

1)       Microsoft .NET Framework 4.6.1

2)       Microsoft SQL Server 2014 Analysis Management Objects (AMO.NET v12)

3)       Microsoft SQL Server 2014 ADOMD.NET v12

4)       Evt. Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) driver: 64-bit (Kun hvis der anvendes Prophix for Excel)

5)       Evt. Prophix for Excel

 

Link til komponenterne:

Ad 1) Microsoft .Net Framework 4.6.1

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779

Ad 2) Microsoft SQL Server 2014 ADOMD.NET v12

SQL_AS_ADOMD_64.msi

SQL_AS_ADOMD_x86.msi

Ad 3) Microsoft SQL Server 2014 Analysis Management Objects (AMO.NET v12)

SQL_AS_AMO_64.msi

SQL_AS_AMO_x86.msi

Ad 4) Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) driver: 64-bit

vstor40_x64.exe

 

Prophix P12

Prophix 12 kræver følgende MS komponenter installeret på brugernes maskiner:

(Kontakt jeres lokale IT til hjælp for installation af dette, da dette muligvis kræver administrator rettigheder på jeres PC)

1)       Microsoft .NET Framework 4.51

2)       Microsoft SQL Server 2014 Analysis Management Objects (AMO.NET v12)

3)       Microsoft SQL Server 2014 ADOMD.NET v12

4)       Evt. Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) driver: 64-bit (Kun hvis der anvendes Prophix for Excel)

5)       Evt. Prophix for Excel

 

Link til komponenterne:

Ad 1) Microsoft .Net Framework 4.51

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779

Ad 2) Microsoft SQL Server 2014 ADOMD.NET v12

SQL_AS_ADOMD_64.msi

SQL_AS_ADOMD_x86.msi

Ad 3) Microsoft SQL Server 2014 Analysis Management Objects (AMO.NET v12)

SQL_AS_AMO_64.msi

SQL_AS_AMO_x86.msi

Ad 4) Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) driver: 64-bit

vstor40_x64.exe

 

Prophix P11 SP3

Prophix 11 SP3 kræver følgende MS komponenter installeret på brugernes maskiner:

(Kontakt jeres lokale IT til hjælp for installation af dette, da dette muligvis kræver administrator rettigheder på jeres PC)

1)       Microsoft .NET Framework 4.0

2)       Microsoft SQL Server 2014 Analysis Management Objects (AMO.NET v12)

3)       Microsoft SQL Server 2014 ADOMD.NET v12

4)       Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) driver: 64-bit (Kun hvis der anvendes Prophix for Excel)

5)       Evt. Prophix for Excel(Se link)

 

Link til SQL feature pack som indeholder de to SQL komponenter:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42295

 

Direkte link til komponenterne:

Ad 1) Microsoft .Net Framework 4.0

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851 

Ad 2) Microsoft SQL Server 2014 ADOMD.NET v12

SQL_AS_ADOMD_64.msi

SQL_AS_ADOMD_x86.msi

Ad 3) Microsoft SQL Server 2014 Analysis Management Objects (AMO.NET v12)

SQL_AS_AMO_64.msi

SQL_AS_AMO_x86.msi

Ad 4) Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (VSTO) driver: 64-bit

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=44074

 

Prophix 10 R3 / Prophix 11

Prophix 10 R3 eller Prophix 11 kræver følgende MS komponenter installeret på brugernes maskiner:

(Kontakt jeres lokale IT til hjælp for installation af dette, da dette muligvis kræver administrator rettigheder på jeres PC)

1)       Microsoft .NET Framework 4.0

2)       ActiveX Data Objects Multidimensional ADOMD.NET 11 (Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack)

3)       Analysis Management Objects AMO 11 (Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack)

4)       Evt. Prophix for Excel(Se link)

Link til SQL feature pack som indeholder de to komponenter:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065

 

Direkte link til komponenterne:

Ad 1) Microsoft .Net Framework 4.0

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851

 

Ad 2) Microsoft® SQL Server® 2012  ADOMD.NET

X86 Package(SQL_AS_ADOMD.msi)
X64 Package(SQL_AS_ADOMD.msi)

 

Ad 3) Microsoft® SQL Server® 2012  Analysis Management Objects

X86 Package(SQL_AS_AMO.msi)
X64 Package(SQL_AS_AMO.msi)

 

 

Prophix 10 R2

Prophix 10 R2 eller lavere kræver følgende MS komponenter installeret på brugernes maskiner:

(Kontakt jeres lokale IT til hjælp for installation af dette, da dette muligvis kræver administrator rettigheder på jeres PC)

1)       Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

2)       ActiveX Data Object Multidimensional (ADOMD) .NET 10.5 (Microsoft SQL Server 2008 R2 Feature Pack)

3)       Analysis Management Objects (AMO) 10.5 (Microsoft SQL Server 2008 R2 Feature Pack)

Link til SQL feature pack som indeholder de to komponenter:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16978

 

Direkte link til komponenterne:

Ad 1) Microsoft .Net Framework 3.5 SP1

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22

 

Ad 2) Microsoft® SQL Server®2008 R2  ADOMD.NET

X86 Package (SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi)

X64 Package (SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi)

 

Ad 3) Microsoft® SQL Server® 2008 R2  Analysis Management Objects

X86 Package (SQLSERVER2008_ASAMO10.msi)

X64 Package (SQLSERVER2008_ASAMO10.msi)

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk