Oversigt til vejledninger for installation af Prophix Klienten

Prophix operer med to typer klienter, en smartclient og en basic klient.

Smart Client installeres via en URL på klient maskinen og bruges typisk da den har den egenskab at den autoopdaterer ved første start af programmet efter server softwaren er opdateret.

Basic klienten bruges til miljøer hvor man har et udrulningsværktøj eller til installation på Terminal / Citrix servere. Basic klienten kan ikke autoopdateres.

Desuden kræver Prophix klienten (både smart og basic) at der på klient maskinen er installeret tre Microsoft komponenter, to SQL og en specific version af .Net Framwork. De specifikke versioner af disse afhænger af hvilken version af Prophix der benyttes. Klienten vil ikke kunne fungere før disse komponenter er installeret.

 

- Links til Prophix klient software afhænigheder

- Installation af Prophix Smart Client

- Installation af Prophix Basic Client

- Installation af Prophix for Excel

- Afinstaller Prophix Smart Client

- Download af Prophix Basic Client MSI filer

- Vejledning til login til Prophix

- Brugervejledning

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk