Installation af Prophix Smart Client

Generisk vejledning til installation af Prophix Smartclient. Nederst er et det specifikke link til HOSTSKOLE løsningen. OBS! Installer først de krævede software komponenter.

 

Vejledning

         Ex: http://servernavn/smartclient/ hvis Prophix er på default port 80, eller fx http://servernavn:81/smartclient/ hvor Prophix er installeret på port 81.

 

  • Vælg ”Run” nederst på siden for at installere Prophix smart client:

 

 Prophix_10R3_SP1_Installation_Configuration.pdf_-_Adobe_Reader_2.jpg

 

Specifikke Links til installation af Prophix Smartclient

Hostskoleløsning: https://accostat.euc-accostat.dk/smartclient

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk