Installation af Prophix Basic Client

Vejledning

  1. Kør den relevante MSI fil, enten x86 eller x64.
  2. Vælg Next to gange
  3. Indtast navn og organisation og vælg Next.
  4. Prophix installeres default til C:\Program Files\Prophix Client\; vælg Next.
  5. Indtast Prophix server navnet.
  6. Vælg Installer og derefter Finish

Hvis der ønskes, kan man konfigurere en XML fil, således at informationer læses fra denne og brugerne slipper for at indtaste servernavn og vælge sprog. Hvis terminal services er indstillet til at slette temp filer efter bruger logoff, så slettes de informationer brugeren taster ind ved login til Prophix. Hvis dette er tilfældet, så kan førnævnte XML fil konfigureres.

Filen ligger her:

C:\Program Files\PROPHIX Client\Config.XML efter du har installeret Basic klienten.

 

Nedenstående eksempel er konfigureret til server Prophixserver på port 80 med sprog dansk.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
<servers>
<server>
<name>Prophixserver</name>
<port>80</port>
<ssl>False</ssl>
</server>
</servers>
<defaultserver>ServerName</defaultserver>
<defaultlanguage>dansk</defaultlanguage>
</document>

 

Nedenstående eksempel er konfigureret til HOSTSKOLE løsningen accostat.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
<servers>
<server>
<name>accostat.euc-accostat.dk</name>
<port>443</port>
<ssl>True</ssl>
</server>
</servers>
<defaultserver>accostat.euc-accostat.dk</defaultserver>
<defaultlanguage>dansk</defaultlanguage>
<advancedProperties>
<impersonate>False</impersonate>
<httpsOlapConnection>True</httpsOlapConnection>
</advancedProperties>
</document>

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk