Prophix for Excel

Om Prophix for Excel

Prophix for Excel er en add-in der tillader brugere at connecte til en Prophix kube fra Excel, åbne eksisterende dataviews fra excel, se og editer data, bruge excel formler eller arbejde offline med Prophix data. Du kan læse mere om dette i Prophix brugervejledning (Link til vejledning).

Prophix Excel add-in skal installeres separat og kan kun gøres fra http://<prophixserver>/smartclient.

Prophix Excel add-in kræver følgende komponenter installeret på serveren (Kræver lokal administrator rettigheder på din maskine).

1) Microsoft Excel 2010 eller Microsoft Excel 2007

2) Microsoft Visual Studio 2010 Tools for office Runtime (VSTO)


Installation af Prophix for Excel

Gå ind på http://<prophixserver>/smartclient og installere Prophix for Excel ved at klikke på Run under Prophix for Excel. Udskift <Prophixservername> med din navnet på din Prophix server.

 

Prophix_10R3_SP1_Installation_Configuration.pdf_-_Adobe_Reader.jpg


Ved succesfuld installation vil du nu have en Prophix tab i Excel.

Prophix_10R3_SP1_Installation_Configuration.pdf_-_Adobe_Reader_3.jpg


Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk