PROPHIX opgraderingsestimater

Nedenstående matrix viser hvor lang tid Accobat skal bruge på at foretage en opgradering af Prophix. Find din nuværende version i den første kolonne, og følg linjen frem til den ønskede version, for at se det forventede tidsforbrug. Her anbefaler vi som udgangspunkt altid at opgradere til den nyeste.

Vær opmærksom på de krævede komponenter, som skal være til stede for at køre Prophix. Disse vises i øverste række, og farven følger komponent- og Prophixversion.

Tiderne dækker ren PROPHIX softwareopgradering på samme miljø som kørende version. Tiderne er angivet i reelle arbejdstimer, hvilket vil sige, at det forudsætter, at vi har korrekt adgang og rettigheder, samt at serveren er opdateret. Vi tager forbehold for evt. tekniske udfordringer i form af bugs og infrastrukturelle forhold hos kunden.

Kontakt Accobat support for yderligere informationer.

Prophix.png

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk